Volg mij:

Informatie

Home Informatie

Eerste consult

Het eerste consult begint met een vraaggesprek (anamnese) betreffende je klachten en algemene gezondheid. Daarna zal een lichamelijk onderzoek volgen, waarbij er nauwkeurig wordt gekeken naar de oorsprong van je klacht. Aan de hand van al deze informatie wordt de diagnose gesteld. Als je klachten worden veroorzaakt door een beperking in de bindweefsels e/o spieren dan kan er meteen worden behandeld.

Een consult duurt circa 40 minuten. De ernst van de klacht en de reactie op de gegeven behandeling bepaald de hoeveelheid volgafspraken. Mijn streven is om je zo snel mogelijk van je klachten af te helpen. Als dit niet het geval is, doe ik er alles aan om iemand te vinden die het wel kan. Ik heb een netwerk van specialisten die samen met mij werken naar een passende oplossing voor jouw klacht.

Vergoedingen

Voor mijn behandelingen geldt geen verplicht eigen risico van € 385. Vergoedingen worden betaald uit je aanvullende verzekering. Controleer daarom je polisvoorwaarden!

Klachtenregeling

wit

Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen.

Klachtenfunctionaris

Natuurlijk kan het gebeuren dat je een klacht hebt over de door mij geboden zorg. In dat geval wil ik je vragen deze klacht rechtstreeks met mij te bespreken. Mocht je dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan kun je gratis gebruik maken van onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Geschilleninstantie

Belangrijker dan de bemiddeling van de klachtenfunctionaris is de inzet, het nemen van verantwoordelijkheden en het vermogen van de zorgaanbieder een klacht op te lossen. Waar nodig met ondersteuning van de klachtenfunctionaris. Bovendien staat het je vrij – indien de bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet tot het gewenste resultaat leidt – je te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie Zorggeschil.

Dit kan alleen na het doorlopen van het eerste traject en na het oordeel van de zorgaanbieder. Met ingang van 2017 is mijn praktijk bij Quasir/Zorggeschil aangesloten. De geschilleninstantie Zorggeschil is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om op die manier tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u via de website van Zorggeschil.

Contact

De basis voor de klachtenprocedure van mijn praktijk wordt gevormd door het klachtenreglement van Quasir. Dit reglement is te vinden op quasir.nl. Waar nodig en gewenst kan de onafhankelijke klachtenfunctionaris de geschillenregeling van Zorggeschil aanreiken: www.zorggeschil.nl.